Vår filosofi: simskolan ska vara så rolig att barnen nästan spricker av längtan till nästa lektion. Lägg till detta beprövad pedagogik. Målet: Säkerhet.
Sommarsimskola 2018:
Namninsamling: Norrtälje Kommun Motarbetar Aktivt vår Simundervisning för Barn

Namninsamling:
Norrtälje Kommun Motarbetar Aktivt vår Simundervisning för Barn

Fotomontage: Norrtälje kommun förbjuder konkurrerande simskolor.

Norrtälje Kommun, som bedriver egna simskolor, vägrar att hyra ut undervisnings­bassängen i Norrtälje Badhus till Simskolan Små Grodorna som därmed bara kan undervisa på sommaren. Små Grodorna har därför startat en namn­insamling för att få kommunen att låta oss ha simskola.

Gå Direkt till namn­insamlingen!

Glada barn och simlärare på avslutning
med diplom och simmärken.

Kommunen, via ansvarig avdelnings­chef och förvaltnings­direktören på Kultur- och fritids­kontoret, har också förbjudit (!) simlärarna från Små Grodorna att undervisa genom privat­lektioner i kommunens simhallar, vilket en del barn behöver på grund av t.ex. rädsla för vatten eller annat som gör att de behöver mer lärarstöd i poolen. Privat­lektioner tar ju inte upp mer plats än när en förälder lär sitt barn simma, så det stör ju ingen.

När vi startade vår namninsamling förra året så var kommunens svar olika typer av hot, ryktesspridning och t.o.m. troll-kommentarer på internet som vi spårat till den tjänsteman som är ansvarig för simhallarna. Alla dessa fula trick från kommunen kan ni läsa om nedan.

Men innan vi går in på detaljerna i detta drama (nedan) skulle vi vilja be er barn­familjer och andra om hjälp!Du Kan Hjälpa Oss!

Vi har startat en digital namn­insamling som vi kommer att skicka till kommunen för att protestera mot deras vägran att låta oss undervisa.

Du "skriver under" den genom sociala medier - då hjälper du även till att sprida kampanjen - eller som en blogg­kommentar.

Namn­insamling
Protest riktad till Norrtälje Kommun:
"Låt Små Grodorna få hyra bassäng för simskola åt barnen! Bevilja deras ansökan!" Skriv under namn­insamlingen "digitalt" genom att skriva en uppmuntrande kommentar och dela på:
...eller via bloggkommentar:
Problemet

Vad är problemet, tänker kanske en del som läser detta – kommunen har väl rätt att kontrollera marknaden när de nu investerat i så dyra simhallar? (140 miljoner kostade Norrtälje badhus)

Det finns flera problem:

 1. Det största problemet är att utbudet av simundervisning blir mindre.

  I en marknad där en myndighet kontrollerar vem som får agera – t.ex. genom att välja mindre bra konkurrenter och stänga ute en simskola med hög kundnöjdhet och som ses som ett hot mot kommunens vinster – blir utbudet lägre (av i detta fall simundervisning).

  Färre barn kan lära sig simma helt enkelt.

  Kommunen tjänar visserligen mer pengar, men på bekostnad av barn som inte bara riskerar drunkning utan även går miste om en otroligt rolig aktivitet (och motions­form).

  Med fri konkurrens finns det fler alternativ till barn­familjer och det sätts också press på kommunen att försöka hålla hög kvalitet.

  Nämnas kan också att det är många föräldrar som försökt få plats i kommunens simskola men som inte lyckats p.g.a. för få platser.

 2. Kommunen tvingar oss att vara dyrare än nödvändigt.

  Bassänghyran för undervisnings­bassängen är 1500 kr per timme, vilket kommunen höjt med 25% sedan vi först började be om bassäng­tider. Även om vi säljer ut två fullsatta 30-minuters kurser blir vår kostnad bara för bassäng­hyran 750 kr per elev för en 10-lektioners kurs. Ovanpå det har vi andra kostnader och lön. Överskottet går till simundervisning i utvecklingsländer. Om vi också hade gratis bassäng som kommunens simskola har skulle vi kunna sänka priset med 750kr!

 3. Norrtälje Kommun hindrar etablering av en undervisning som hunnit bli väldigt efterfrågad av sina elever och deras föräldrar.

  Så här säger lagen:

  Kommuner och andra offentliga aktörer ska inte agera på fungerande marknader. Det tränger undan etablerade företag och hindrar ny­företagande. Det skriver Konkurrens­verket i ett remissvar till regeringen.
  - Konkurrensverket, 2008

  Det är faktiskt förbjudet för kommuner, landsting och stat att hämma konkurrensen på fungerande marknader enligt konkurrens­lagen.

  Konkurrens­rådet anger ett antal typfall där nyetablering och konkurrens hämmas till följd av den offentlige aktörens beteende, som t.ex. att konkurrera via:

  1. ensam tillgång till en strategisk nyttighet (facilitet), t.ex. viss tung infra­struktur,
  2. försäljning av överskotts­kapacitet,
  3. stöd till den egna sälj­verksamheten

   - Källa: Svensk Juristtidning

  Att vägra hyra ut en bassäng är givetvis att konkurrera genom "ensam tillgång till tung infra­struktur."

  Kommuner har helt andra förutsättningar jämfört med små föreningar, t.ex. genom att de får in skatter och har en helt annan budget, de äger faciliteter som simhallar och de kan använda "överskottstimmar" av kommunal­anställd personal.

  Detta är egentligen inte ett problem – Små Grodorna har hela tiden i vår dialog med kommunen sagt att vi vill undervisa vid sidan av kommunens simskolor (inte ersätta kommunens simskolor).

  Vi tycker det är bra att kommunens simskola finns som ett alternativ.

  Små Grodorna välkomnar konkurrens eftersom målet är att alla barn ska lära sig simma. Det målet är alldeles för viktigt för att enbart maximera eventuella företags­vinster (eller "kommun­vinster"). Vi vill dessutom inte ha någon drunknings­olycka på vårt samvete för att ha tvingat bort eller konkurrerat ut kommunen eller annan simskola.

Norrtälje kommun bryter alltså mot konkurrens­lagen och hindrar både nyetablering av företag och föreningar samt barn från att få lära sig simma.

Vi beskriver här händelse­förloppet i konflikten mellan Norrtälje Kommun och Simskolan Små Grodorna, samt lägger fram den dokumentation som finns (offentliga handlingar med person­uppgifter borttagna).Kommunens Svar på vår Ansökan - Början på en Konflikt

Konflikten med Norrtälje kommunen är en lång och trasslig historia, och du kan läsa en detaljerad beskrivning av konflikten med email korrespondens.

Här nöjer vi oss med att visa en del av alla email vi fått:

Simskola. - Message
tis 2016-08-02
(avd. chefen)
@norrtalje.se>
Simskola.
To: Simskolan Små Grodorna

Hej! Fick information om att du betalat inträde på Hallstavik utomhusbad och senare haft sim­undervisning med någon eller några. Stämmer det?

...

Vi svarade att vi haft privat­lektion med ett barn, och att vi antog att det inte var något problem.

SV: Simskola. - Message
ons 2016-08-03
(avd. chefen)
@norrtalje.se>
SV: Simskola.
To: Simskolan Små Grodorna

Nej, att du kommer och håller privat­simskolor på våra anläggningar känns inte okej, speciellt inte utan att ha kollat med mig eller (chefen för Hallstaviksbaden) angående i detta fall Hallstaviks utebad.

...

Nu började vi undra om det fanns en policy eller om avdelnings­chefen bara gick på känsla. Efter att ha frågot om lov fick vi följande svar:

SV: Privat­lektioner - Message
tor 2016-08-25
(avd. chefen)
@norrtalje.se>
SV: Privat­lektioner
To: Simskolan Små Grodorna

Nej, du får inte ha Privat­lektioner i kommunens simhallar. Det är en väldig skillnad på att som förälder komma och bada med sitt barn och öva på att simma, jämfört med att ta betalt av föräldrar för att lära deras barn att simma och göra det på våra anläggningar.

Vi kan sammanfatta kommunens agerande:

 1. Norrtälje kommun har för det första blockerat alla möjligheter för privata simskolor genom att boka in nästan alla möjliga tider för sin egen simskola. Fast de vetat om att Simskolan Små Grodorna varit intresserade och velat boka långt innan de planerade.

 2. De har sedan förhalat boknings­processen genom bl.a. att den person som var bokningsansvarig för bassängerna hänvisade bokningar till kommunal­anställda på semester som inte har något med saken att göra. Under tiden förlorade vi kunder som egentligen hade velat fortsätta simskolan hos oss.

 3. Slutligen har de vägrat hyra ut alla typer av bassänger (undervisnings­bassäng och bana i motions­bassäng).

 4. Ursäkten de använt var först att allmänheten bör få tillgång - ett bra argument faktiskt. Vi har föreslagit flera lösningar till detta, t.ex. genom att erbjuda drop-in till våra lektioner och att vi i framtiden bör kommunicera innan schemat läggs. När vi bett om andra tider har de fortsatt vägra, oavsett tid. Ursäkterna har ändrats allt eftersom:
  • "Vi har redan bokat alla tider"

  • "det känns inte okej",

  • "andra har högre prioritet" (på kommunens webbsida skriver de dock att barn- och ungdoms­verksamheter har högst prio - rimligtvis borde simskola ha högre prio än t.ex. vattenpolo där barnen redan kan simma),

  • "vi är inte skyldiga enligt lag att 'konkurrens­utsätta oss själva'" (vet inte om detta är sant, men nu börjar vi nog komma närmare deras verkliga motivering).

  • "Det måste upphandlas"

   En f.d. upphandlingsjurist i kommunen som vi blivit intresserad av ärendet säger att detta är nonsens. Upphandling krävs om kommunen ska köpa in varor eller tjänster för minst ca 500.000 - inte för att sälja eller hyra ut.

   Vi har dessutom ringt till flera av kommunens egna upphandlare som säger samma sak: det krävs inte upphandling för att få hyra bassäng.

 5. De har förbjudit privat­lektioner - för att "det inte känns bra".

 6. De gör sig oanträffbara.

  Tjänstemannen som är ansvarig för enheten "Bad" har medgett att han tryckt bort våra samtal "Jag har inga problem att prata med dig, eller jo, jag kanske har lagt på nån gång."

 7. Kommunen har givit oss felaktig information.

  När kommunen sa att det inte fanns tid tillgänglig, frågade vi om vi fick hyra på dagtid under skolloven (för intensivkurser). Förvaltningsdirektören svarade då att kommunen anordnar egna simskolor då.

  När vi ringt runt till de tre badhusen för att fråga om de har simskola (på dagtid) under skolloven (höst-, jul-, påsk-, sportlov) har de sagt nej. (Ett undantag är att Hallstavik har under julen.) Förvaltningsdirektören har alltså felinformerat oss.

 8. När vi påpekar för förvaltnings­direktören att kommunen inte ger tillräckligt med platser åt alla barn som vill gå i simskola svarar hon "Inte något som jag känner till eller fått klagomål på." men om man tittar på kommunens bokningssida finns inga platser kvar (så när som på fyra platser i fortsättnings­kursen.) Se skärm­dumpar från 2016-09-07.

Vi måste dock påpeka att all personal på Norrtälje Badhus är väldigt hjälpsamma och trevliga, men deras händer är bakbundna när det gäller bokning eftersom deras chefer på kommunen tagit beslut om detta. Ett exempel på hur bad­personalen hjälpt oss är genom att länka till vår hemsida från kommunens sida om simskolor. Den länken har dock tagits bort efter att vi började fråga kommunens tjänst­emän efter bassäng­tider.

Vår ansökan till Norrtälje Kommun:
Detta är vad vi, sammanfattat, ansöker om.

 1. Vi skulle vilja få lov att hyra undervisningsbassängen några timmar per vecka under kvällar och helger, samt på förmiddagar under skolloven.

 2. Vi skulle även vilja få tillstånd för vår simskola att bedriva privat­lektioner i kommunens simhallar. Det hindrar inte allmänheten på något sätt.

Hösten 2016 startade vi en namninsamling för att få bedriva simskolan i badhus. Vi fick flera tusen underskrifter innan webbsidan tyvärr kraschade av överbelastning och namninsamlingen kom av sig.Kommunens Reaktion på vår Namninsamling - Hot, Ryktesspridning och Trollning

Tjänstemännen, direktörerna och politikerna blev dock inte glada över vår namninsamling.

Istället för att överväga att öppna upp en diskussion reagerade tjänstemän och direktörer med påtryckningar, hot, ryktesspridning, trollande på internet och negativitet.

Här beskriver vi i detalj vad kommunen gjorde:

 1. Kommunen kom med förtäckta hot att förbjuda oss att hålla simskolor vid stränder i kommunen.

  Vi hade tidigare skrivit ett avtal med kommunen om att få ha simskola vid badstränder i Norrtälje. Även om vi tyckte det var lite onödigt med avtal och tillstånd (i Stockholm är kommunen öppen och välkomnande, där räckte några trevliga samtal) så ville Norrtälje kommuns tjänstemän ha ett kontrakt och vi hade inget emot det.

  Efter namninsamlingen startade blev vi kontaktade av en Johan Karlsson på Facebook som presenterade sig som en intresserad förälder och ställde en del frågor:

  Johan: Blir det utomhus nästa sommar?
  Små Grodorna: Ja, vi kör utomhus igen nästa sommar!
  Johan: Okej, för vi är mest i Norrtälje somrarna
  Johan: är det kommunen som ger tillstånd för badplatserna då?


  Det var en lite udda eller oväntad fråga av en intresserad kund och så klart kom tanken att ”om kommun är arg över namninsamlingen så kanske de drar in tillståndet nästa sommar”.

  Vi återkommer längre ner till detta.

 2. Norrtälje kommun hotade simskolan med stämning för varumärkesintrång för att ha använt ett fotomontage där kommunens logotyp syns i namninsamlingen (samma bild som finns längst upp på denna namninsamling).

  Fotomontage: Norrtälje kommun förbjuder Simskolan Små Grodorna

  Detta hot hörde vi först indirekt via samma person på Facebook:

  Johan: har några bekanta som jobbar inom kommunen, vill bara lyssna på deras version först, sen tänkte jag skriva på [er namninsamling]
  Johan: jag har lite skvaller på hur kommunen ska agera nu
  Johan: men jag vill inte riskera att bli uthängd på din hemsida...
  Små Grodorna: Jag lovar att inte publicera vad du skriver, om du vill dela med dig.
  Johan: hörde rykten att de sparat ner din sida och att du kommer bli anmäld för varumärkesintrång eftersom du använt kommunens logga i din bild.. och att det kan ge skadestånd eller böter
  Små Grodorna: haha, ojoj, vilka små människor som tänker så… de verkar strunta helt i att en massa barn inte får plats i simskola som det är nu… suck
  Små Grodorna: Tack för infon iaf! Men det kommer nog inte att påverka min nattsömn, dock 😉 Jag kämpar på för barnen!
  Johan: ok.. hoppas du inte åker på några stora böter eller skadestånd

  Mer om denne Johan Karlsson och varför vi ändå publicerar detta längre ner.

  Senare gick ansvarig tjänsteman ut i lokalpressen och kommenterade bilden i namninsamlingen:

  ”Vi har i dagsläget valt att inte göra något juridiskt åt det men det är en tveksam användning av kommunens logga”

  Märk orden ”i dagsläget”.

  Det verkar som att denne Johan Karlsson var välinformerad.

 3. Norrtälje kommun gjorde också en kartläggning av simlärarna via de databaser tjänstemännen på KGB …ursäkta, Nordkorea …ursäkta… Norrtälje kommun hade tillgång till som myndighet.


 4. Tjänstemännen började sedan sprida ut negativa och falska rykten om en av simlärarna till både politiker och journalister.

  Simläraren i fråga hade bott utomlands och kom därför inte upp i alla de databas­sökningar som kommunens tjänstemän gjorde i sin kartläggning. Inget konstigt eller fel med att ha bott utomlands, tvärtom vi är stolta över att undervisa i länder med sämre förutsättningar än Sverige. Men databassökningarna användes för att hitta på ett rykte att simläraren var ”en skum person utan personuppgifter”. Vi fick höra att detta rykte gick både från politiker i Kultur- och Fritidsnämnden samt en journalist som ringde specifikt och ställde frågor om detta efter att hon intervjuat den ansvarige tjänstemannen.

  När deras beslut blev ifrågasatt smutskastade tjänstemännen oss alltså inför beslutsfattare och media. 5. Kommunen baktalade Simskolan Små Grodorna på internet via anonyma trollkonton, d.v.s. de skrev negativt om oss under falska namn.

  Till namninsamlingen förra året fick vi många uppmuntrande kommentarer och en hel del som var upprörda mot kommunen. Här är några exempel:

  "Jag tycker verkligen att små grodornas pedagogiska simskola bör få plats i norräljes simhallar!! Det är ont om plats nu så det behövs!"

  "Klart simhallarna ska vara öppna för simskola oavsett privat eller kommunal regi!"

  "Som idrottslärare blir jag mörkrädd då jag läser detta! Här jobbar vi stenhårt för att lära våra elever och barn att simma och så finns det kommuner som motarbetar dom som vill lära barn att simma! Det är den bästa livförsäkringen du kan ha!!!"

  Men det kom också in kommentarer som var negativa, både på vår egen hemsida och på Facebook. Dessa visade sig komma från kommunens ansvariga tjänsteman själv. Här kommer några exempel på vad han skrev under falska namn:

  Vi hade ännu inte bestämt priset men om någon tycker den är för dyr kan de ju välja kommunens simskola. Vi vill bara hyra bassäng för att ordna simskola, vi har aldrig velat ersätta kommunens simskola. Om det är fler simskolor så får ju fler barn chansen att gå fler gånger. Alternativt så blir det färre per grupp.

  Eftersom vi inte hade bestämt något pris så valde vi att inte godkänna den kommentaren för publicering. Lisa blev upprörd över detta:

Nu insåg vi att det var något skumt med Johan Karlsson. Två personer - Lisa och Johan - som baktalar oss och nu visar det sig att de känner varandra… Hmm. Och Johan säger att han har bekanta på kommunen också.

Kan det vara så att denna Lisa eller Johan själv jobbar på kommunen?

Vi bestämde oss för att kolla upp det.

Läs vår artikel: På Trolljakt i Norrtälje Badhus (publiceras inom kort)

Det vi kom fram till var att denne Johan Karlsson i själva verket var den ansvariga tjänstemannen på kommunen. Vi märkte också att Johan och Lisa var samma person.

Om kommunen nu redan hotat oss med stämning borde vi vara försiktiga med vad vi skriver tänker ni kanske. Vi är dock väldigt säkra på vår sak.

Samma person som beslutar att vi inte får hyra bassäng framför alltså, via anonyma trollkonton, indirekta hot om stämning och att vi nästa sommar inte får ha simskola på stränderna i kommunen.

Det var alltså ansvarig tjänsteman själv som skrev under falskt namn till oss (som vi visat ovan):

Johan: är det kommunen som ger tillstånd för badplatserna då?

Så det var nog exakt det som var meningen att vi skulle tänka ”om kommun är arg över namninsamlingen så kanske de drar in tillståndet nästa sommar”.

Sen var det "Johan Karlssons" "tips" om stämingen också (som vi visat ovan):

Johan: hörde rykten att de sparat ner din sida och att du kommer bli anmäld för varumärkesintrång eftersom du använt kommunens logga i din bild.. och att det kan ge skadestånd eller böter

Dessa hot var menade att framföras väldigt förtäckt men det var alltså ansvarig tjänsteman på Norrtälje kommun som skrev dem.

Han sitter också bakom sitt falska namn och baktalar oss på Internet.

T.ex. säger han att vi mörkar. (lite ironiskt att en tjänsteman trollar och säger just så!)

Han gör sitt bästa för att framställa oss som för dyra för att få vara ett alternativ (lite ironiskt efter att han själv höjt priset med 25% på redan dyra bassängtider.)

Den ansvariga tjänstemannen fortsatte att försöka kartlägga oss, han visste inte att vi förstått att det i själva verket var han som låg bakom trollkontot Johan Karlsson. Han ställde många frågor om våra fortsatta planer, namninsamlingen och hur vi skulle göra för att försöka hyra bassäng.

Vi sa inget men började ställa egna frågor till trollet Johan, bl.a. denna:

Små Grodorna: Tja Johan! Jag är lite nyfiken... tycker det är konstigt att kommunen inte vill att så många simskolor som möjligt hjälper till att lära kommunens barn att simma. Vad tror du de har för anledning att förbjuda andra simskolor? Jag antar att de anställda inte får bonus per finansiellt resultat... Så.... Du som känner folk på kommunen kanske vet vad deras motiv är? eller kan du gissa?
...
Johan: ok jag har luskat lite mer nu och som jag förstår det så handlar det om konkurrens-situationen

Alla de ursäkter de kommit med om tider, politiska beslut, upphandlingar mm. är alltså inget annat än just ursäkter. De vill fortsätta ha överskott i budgeten. Enligt Kultur- och Fritidskontorets årsredovisning hade de ett totalt överskott på 3 miljoner varav 2,1 miljoner kom från badverksamheterna, alltså det mesta av överskottet.

Efter detta bokade vi ett möte hos den ansvariga tjänstemannen som faktiskt tog emot oss, men med en kollega som vittne. Vi sa som det var ”Vi vet att det är du som är Lisa och Johan Karlsson och att du sitter och skriver skit om oss på internet”. Han förnekade. Vi la fram ”oförnekbara bevis” (se trollartikeln som publiceras snart). Han fortsatte att förneka. En halvtimme efter detta möte tog Johan Karlsson bort ett av de viktigaste bevisen att tjänstemannen är Johan Karlsson från internet. Vi tog givetvis skärmdumpar (före och efter mötet) som vi mailade till tjänstemannen.

Nordkoreas kommuntjänstemän försöker, som de flesta kommuner, i andra sammanhang framställa sig som en företagsvänlig kommun. Men i själva verket anstränger de sig för att förstöra för andra som försöker starta en verksamhet eller simskola som t.om. är samhällsnyttig. Minst sagt dåligt, tycker vi.

Så här sa Center-politikern som är Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i december 2016 vid vår näst senaste ansökan om att hyra bassäng:

Simundervisning - Message
tors 2016-12-15
(Ordföranden Kultur- & Fritidsnämnden)
@norrtalje.se>
Simundervisning
To: Simskolan Små Grodorna

...

Som vi vid ett flertal tillfällen redan meddelat, har kultur- fritidsnämnden fattat beslut att driva kommunens badhus samt simundervisning i kommunal regi och vi har inga intentioner om att ändra på det beslutet då vi anser att övrig tid i bassängerna ska användas till allmänheten och till våra föreningar. Således finns inga tider att hyra ut till dig eller andra för att bedriva simundervisning.

...

(gul markering tillagd av oss)

Om man startar en namninsamling i protest blir man inte en av ”deras föreningar” tydligen.

I juli i år skrev vi till förvaltningsdirektören och bad att få hyra bassäng och fick svaret:

SV: Hyra Bassäng - Message
tis 2017-07-04
(kultur- och fritidsdirektör)
@norrtalje.se>
SV: Hyra Bassäng
To: Simskolan Små Grodorna

...

Vi upplåter inte tider i kommunens badhus till bolag eller ekonomiska föreningar som vill driva simskolor. Anledningen är att vi driver simskolorna i kommunens badhus i kommunal regi, dvs i förvaltningsform.

...

FN:s barnkonvention säger att alla beslut ska ta tillvara barnens bästa. Norrtälje kommun verkar dock bara tänka på vinsterna från sin simskola och på att bestraffa den simskola som inte accepterar ett nej och som kämpar på för att få undervisa.

Många familjer vill fortsätta hos oss efter sommarsimskolor i Norrtälje och Stockholm, men det enda vi kan erbjuda under terminerna är privatlektioner i Stockholm men vår tid räcker inte till alla.

Om kommunen hade ett verksamhetsmål om att alla barn i kommunen ska lära sig att simma inom en viss ålder (t.ex. 9 år) så skulle de istället för att sabotera och trolla se andra simskolor som några som hjälper till att nå målet.

Snälla, hjälp oss genom att skriva under, gärna genom att dela denna sida på sociala medier, så att Små Grodorna kan undervisa i badhus!

Namn­insamling
Protest riktad till Norrtälje Kommun:
"Låt Små Grodorna få hyra bassäng för simskola åt barnen! Bevilja deras ansökan!" Skriv under namn­insamlingen "digitalt" genom att skriva en uppmuntrande kommentar och dela på:
...eller via bloggkommentar:
Tack till alla er som hjälpt och uppmuntrat oss, vi är evigt tacksamma!

/ Simskolan Små Grodorna

VAD BARN & FÖRÄLDRAR TYCKER
Vad våra underbara elever och deras föräldrar tycker om Simskolan Små Grodorna.
Foto Förälder
Andreas

”Simläraren är verkligen lugn och pedagogisk med barnen. Min dotter var skeptisk innan men ville tillbaka redan efter första lektionen. Nu ska vi gå fem lektioner till nästa vecka!”

Källa: Facebook
Foto Förälder
Mia

”Du var en toppensimlärare! Lugn och bra med barnen och tydlig med att det skulle vara kul och på barnens villkor. Min son tyckte det var jättekul!! Kan varmt rekommenderas.”

Källa: Facebook
Foto Förälder
Matte

”Min dotter har lärt sig mycket mer och blivit ännu tryggare i vattnet samt att hon nu vill kämpa ännu mer för fler simmärken :-) En bra kombination av allvar, utlärning och lek samt ett extra plus för att det har varit så lätt att kommunicera via bl.a. e-post. Min lilla flicka trivdes otroligt bra på simskolan med simlärarna!”

Källa: FacebookLäs fler omdömen.

13 kommentarer på “Simskola

 1. Onödigt, klart barnen ska lära sig att simma, oavsett om det är via kommunen eller en privat lärare. Alla barn har olika behov, vilket en privat lärare kan ta mer hänsyn till än om det finns många barn i en grupp.

 2. Det är ju jättebra om Små grodorna tillhandahåller simundervisningen. Då spar dom ju pengar som dom jämt säger de inte har. Väl kämpat och låt er få till dessa lektionstider.

 3. Det här verkar inte ha gått riktigt rätt till, är inte kommunen för fri konkurrens?

 4. Man borde prioritera att alla kommunens barn dom vill får möjlighet till simundervisning! Det räddar liv!

 5. Lärde mig själv simma i en kall svensk sommarskola, o har aldrig varit rädd för vatten. Vad är detta för gallimatias som kommunen håller på med?? Skärpning!!

 6. .Maktmissbruk av kommunen och dess tjänstemän som dessutom använder sig av falska facebookprofiler. Glad att jag flyttade från kommunen -09, blir bara värre och värre.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*