Norrtälje Kommun Motarbetar Privat Simundervisning för Barn

Norrtälje Kommun Motarbetar Privat Simundervisning för Barn

Fotomontage: Norrtälje kommun förbjuder konkurrerande simskolor.

Norrtälje Kommun, som bedriver egna simskolor, vägrar att hyra ut undervisnings­bassängen i Norrtälje Badhus till Simskolan Små Grodorna som därmed riskerar att inte kunna bedriva sin undervisning som planerat från och med hösten 2016. Små Grodorna har därför startat en namn­insamling i protest, se längre ned i denna artikel.

Gå Direkt till namn­insamlingen!

Glada barn och simlärare på avslutning
med diplom och simmärken.

Kommunen, via ansvarig avdelnings­chef och förvaltnings­direktören på Kultur- och fritids­kontoret, vägrar även att hyra ut bana i motions­bassängen till Små Grodornas fortsättnings­kurser i simning, där barnen övar upp sin uthållighet för att nå målet om simkunnighet, d.v.s. att kunna simma 200 meter.

Inte nog med det, avdelnings­chefen på Kultur– och fritidskontoret samt förvaltnings­direktören har också förbjudit (!) simlärarna från Små Grodorna att undervisa genom Privat­lektioner i kommunens simhallar, vilket en del barn behöver på grund av t.ex. rädsla för vatten eller annat som gör att de behöver mer lärarstöd i poolen. Privat­lektioner tar ju inte upp mer plats än när en förälder lär sitt barn simma, så det stör ju ingen.

Men innan vi går in på detaljerna i detta drama (nedan) skulle vi vilja be er barn­familjer och andra om hjälp!Du Kan Hjälpa Oss!

Vi har startat en digital namn­insamling som vi kommer att skicka till kommunen för att protestera mot deras vägran att låta oss undervisa.

Du "skriver under" den genom sociala medier - då hjälper du även till att sprida kampanjen - eller som en blogg­kommentar.

Namn­insamling
Protest riktad till Norrtälje Kommun:
"Låt Små Grodorna få hyra bassäng för simskola åt barnen! Bevilja deras ansökan!" Skriv under namn­insamlingen "digitalt" genom att skriva en uppmuntrande kommentar och dela på:
...eller via bloggkommentar:
Problemet

Vad är problemet, tänker kanske en del som läser detta – kommunen har väl rätt att skydda sitt monopol när de nu investerat i dyra simhallar?

Det finns flera problem:

 1. Det största problemet är att Norrtälje Kommun hindrar etablering av en simskola som hunnit bli väldigt efterfrågad av sina kunder och deras föräldrar.

  Kommuner och andra offentliga aktörer ska inte agera på fungerande marknader. Det tränger undan etablerade företag och hindrar ny­företagande. Det skriver Konkurrens­verket i ett remissvar till regeringen.
  - Konkurrensverket, 2008
 2. I en marknad med monopol – som kommunen nu har – blir utbudet lägre (av i detta fall simundervisning). Färre barn kan lära sig simma helt enkelt.

  Kommunen tjänar visserligen mer pengar, men på bekostnad av barn som inte bara riskerar drunkning utan även går miste om en otroligt rolig aktivitet (och motions­form).

  Med konkurrens finns det fler alternativ till barn­familjer och det sätts också press på kommunen att bibehålla hög kvalitet.

  Nämnas kan också att det är många föräldrar som försökt få plats i kommunens simskola men som inte lyckats p.g.a. för få platser.

 3. Kommunen tvingar oss att vara dyrare än nödvändigt.

  Bassänghyran för undervisnings­bassängen är 1500 kr per timme, vilket kommunen höjt med 25% sedan vi först började be om bassäng­tider. Även om vi säljer ut två fullsatta 30-minuters kurser blir vår kostnad bara för bassäng­hyran 750 kr per elev för en 10-lektioners kurs. Ovanpå det har vi andra kostnader och förhoppningsvis lön/vinst. Om vi också hade gratis bassäng som kommuns simskola har skulle vi kunna sänka priset med 750kr!

  Men! Märk väl att vi inte har bett kommunen höja sina priser till ”marknadsnivå” – det är inte alla familjer som kan betala de dyrare priser som vi blir tvungna att ta, så vi vill att det ska finnas ett billigare alternativ till vår simskola.

  Kommunen kan ju också strunta i sina löne­kostnader när de pris­sätter sina simskolor eftersom personalen redan är fast anställd som badvakter (de säljer alltså ut sin överskotts­kapacitet av personal­timmar).

 4. En annan sak, som vi väljer att inte göra en stor grej av är: Det är faktiskt förbjudet för kommuner, landsting och stat att hämma konkurrensen på fungerande marknader enligt konkurrens­lagen.

  Konkurrens­rådet anger ett antal typfall där nyetablering och konkurrens hämmas till följd av den offentlige aktörens beteende, som t.ex. att konkurrera via:

  1. ensam tillgång till en strategisk nyttighet (facilitet), t.ex. viss tung infra­struktur,
  2. försäljning av överskotts­kapacitet,
  3. stöd till den egna sälj­verksamheten

   - Källa: Svensk Juristtidning

  Att vägra hyra ut en bassäng är givetvis att konkurrera genom "ensam tillgång till tung infra­struktur."

  Kommuner har helt andra förutsättningar jämfört med småföretagare, t.ex. genom att de får in skatter och har en helt annan budget, de äger faciliteter som simhallar och de kan använda kommunal­anställd personal.

  Detta är egentligen inte ett problem – Små Grodorna har hela tiden i vår dialog med kommunen sagt att vi vill undervisa vid sidan av kommunens simskolor (inte ersätta kommunens simskolor).

  Små Grodorna välkomnar konkurrens eftersom målet är att alla barn ska lära sig simma. Det målet är alldeles för viktigt för att enbart maximera eventuella företags­vinster (eller "kommun­vinster"). Vi vill dessutom inte ha någon drunknings­olycka på vårt samvete för att ha tvingat bort eller konkurrerat ut kommunen eller annan simskola.

Norrtälje kommun bryter alltså mot konkurrens­lagen och hindrar både nyetablering av företag samt barn från att få lära sig simma.

Ovanstående är en allvarlig anklagelse, det är vi medvetna om och därför ska vi beskriva händelse­förloppet i konflikten mellan Norrtälje Kommun och Simskolan Små Grodorna, samt lägga fram den dokumentation som finns (offentliga handlingar med person­uppgifter borttagna).Kommunens Agerande - Vad har Hänt Hittills i Konflikten

Konflikten med Norrtälje kommunen är en lång och trasslig historia, och du kan läsa en detaljerad beskrivning av konflikten med email korrespondens.

Här nöjer vi oss med att visa en del av alla email vi fått:

Simskola. - Message
tis 2016-08-02
(avd. chefen)
@norrtalje.se>
Simskola.
To: Simskolan Små Grodorna

Hej! Fick information om att du betalat inträde på Hallstavik utomhusbad och senare haft sim­undervisning med någon eller några. Stämmer det?

...

Vi svarade att vi haft privat­lektion med ett barn, och att vi antog att det inte var något problem.

SV: Simskola. - Message
ons 2016-08-03
(avd. chefen)
@norrtalje.se>
SV: Simskola.
To: Simskolan Små Grodorna

Nej, att du kommer och håller privat­simskolor på våra anläggningar känns inte okej, speciellt inte utan att ha kollat med mig eller (chefen för Hallstaviksbaden) angående i detta fall Hallstaviks utebad.

...

Nu började vi undra om det fanns en policy eller om avdelnings­chefen bara gick på känsla. Efter att ha frågot om lov fick vi följande svar:

SV: Privat­lektioner - Message
tor 2016-08-25
(avd. chefen)
@norrtalje.se>
SV: Privat­lektioner
To: Simskolan Små Grodorna

Nej, du får inte ha Privat­lektioner i kommunens simhallar. Det är en väldig skillnad på att som förälder komma och bada med sitt barn och öva på att simma, jämfört med att ta betalt av föräldrar för att lära deras barn att simma och göra det på våra anläggningar.

Vi kan sammanfatta kommunens agerande:

 1. Norrtälje kommun har för det första blockerat alla möjligheter för privata simskolor genom att boka in nästan alla möjliga tider för sin egen simskola. Fast de vetat om att privata initiativ varit intresserade och velat boka långt innan de planerade.

 2. De har sedan förhalat boknings­processen genom bl.a. att bolla frågan till kommunal­anställda på semester som inte har något med saken att göra. Under tiden har vi förlorat kunder som egentligen hade velat fortsätta simskolan hos oss.

 3. Slutligen har de vägrat hyra ut alla typer av bassänger (undervisnings­bassäng och bana i motions­bassäng).

 4. Ursäkten de använt var först att allmänheten bör få tillgång - ett bra argument faktiskt. Vi har föreslagit flera lösningar till detta, t.ex. genom att erbjuda drop-in till våra lektioner och att vi i framtiden bör kommunicera innan schemat läggs. När vi bett om andra tider har de fortsatt vägra, oavsett tid. Ursäkterna har ändrats allt eftersom:
  • "det känns inte bra",
  • "andra har högre prioritet" (på kommunens webbsida skriver de dock att barn- och ungdoms­verksamheter har högst prio - rimligtvis borde simskola ha högre prio än t.ex. vattenpolo där barnen redan kan simma),
  • "vi är inte skyldiga enligt lag att 'konkurrens­utsätta oss själva'" (vet inte om detta är sant, men nu börjar vi nog komma närmare deras verkliga motivering).

 5. De har förbjudit Privat­lektioner - för att "det inte känns bra".

 6. De gör sig oanträffbara.

 7. När vi påpekat för kommunens Förvaltnings­direktör att vi faktiskt redan blivit erbjudna bassäng­tider på skollov då Norrtälje badhus inte håller simskola svarade hon bara "det är inte sant" utan att veta några av detaljerna som t.ex. vilket/vilka skollov vi menade. Nu får vi inte heller hyra på skollov.

 8. När vi påpekar för förvaltnings­direktören att kommunen inte ger tillräckligt med platser åt alla barn som vill gå i simskola svarar hon "Inte något som jag känner till eller fått klagomål på." men om man tittar på kommunens bokningssida finns inga platser kvar (så när som på fyra platser i fortsättnings­kursen.) Se skärm­dumpar från 2016-09-07.

Vi måste dock påpeka att all personal på Norrtälje Badhus är väldigt hjälpsamma och trevliga, men deras händer är bakbundna när det gäller bokning eftersom deras chefer på kommunen tagit beslut om detta. Ett exempel på hur bad­personalen hjälpt oss är genom att länka till vår hemsida från kommunens sida om simskolor. Den länken har dock tagits bort efter att vi började fråga kommunens tjänst­emän efter bassäng­tider.

Vår ansökan till Norrtälje Komun:
Med tanke på ovanstående ber vi er om följande:

 1. För Hösterminen 2016: Vi skulle vilja få lov att hyra:
  • undervisnings­bassängen fredagar 16:30-18:30 samt söndagar 13:00-14:00 och
  • kantbanan (bana 1) i motions­bassängen söndagar 14:00-15:00 under 10 veckor under hösten, för våra termins­kurser.
  Eventuellt skulle vi också vilja hyra undervisnings­bassängen måndagar 18:30-20:00 under 10 veckor. Start skulle vi vilja ha vecka 38 men det beror på när beslutet tas eftersom vi måste hinna nå ut till kunderna i god tid innan start.

 2. Under skolloven skulle vi vilja få lov att hyra undervisnings­bassängen högst två-tre timmar per dag - dagtid - och kantbana högst en eller två timmar, för intensivkurser.

 3. Från vårterminen 2017 och framåt skulle vi vilja kunna (om marknaden tillåter, givetvis) hyra undervisnings­bassängen högst sex timmar per vecka och kantbana högst fyra timmar per vecka.

 4. För att undvika framtida problem där kommunen blockerar bassängerna genom att boka alla tider till sig själv, skulle vi vilja att kommunen & badhuset i fortsättningen konsulterar vilka tider vi vill ha innan de schema­lägger sin egen simskola.

 5. Vi skulle vilja få lov att sätta upp tre - fyra st. A4 affischer i Norrtälje badhus med information om våra simskolor (i entrén, i omklädnings­rummen, och på dörren till undervisnings­bassängen, exempelvis).

 6. Vi skulle även vilja få tillstånd för vår simskola att bedriva Privat­lektioner i kommunens simhallar. Det hindrar inte allmänheten på något sätt.

 7. Om kommunen kan ge reducerat pris till simskolor som hyr bassäng, vore vi tacksamma. I nuläget kostar det 1500kr / tim vilket motsvarar 750 kr av vår kostnad per barn. Vi lovar att sänka våra priser med motsvarande belopp.

Stöd vår namn­insamling!

Namn­insamling
Protest riktad till Norrtälje Kommun:
"Låt Små Grodorna få hyra bassäng för simskola åt barnen! Bevilja deras ansökan!" Skriv under namn­insamlingen "digitalt" genom att skriva en uppmuntrande kommentar och dela på:
...eller via bloggkommentar:
Tack till alla er som hjälpt och uppmuntrat oss, vi är evigt tacksamma!

/ Simskolan Små Grodorna

116 kommentarer på “Norrtälje Kommun Motarbetar Privat Simundervisning för Barn

 1. Hej! Vad tråkigt att kommunen inte är öppen för privata aktörer! Och uppenbart felaktigt enligt konkurrenslagen. Din simskola var ju så bra. Har skrivit på namninsamlingen!

  MVH//Ulrika

 2. Jag hoppas på att Simskolan små grodorna ska få hyra bassängen, så att fler barn kan få gå på simskola.

 3. Låt Små Grodorna få hyra bassäng för simskola åt barnen! Bevilja deras ansökan!

 4. Låt Små Grodorna få hyra bassäng för simskola åt barnen! Bevilja deras ansökan!

 5. Låt Små Grodorna få hyra bassäng för simskola åt barnen! Bevilja deras ansökan!

 6. Låt Små Grodorna få hyra bassäng för simskola åt barnen! Bevilja deras ansökan!

 7. Låt Små Grodorna få hyra bassäng för simskola åt barnen! Bevilja deras ansökan!

 8. Din simskola är nästan 3 gånger så dyr som kommunens ju! 2250 kronor såg jag, det är ju en tusenlapp dyrare än till exempel i Stockholm. En privatlektion hos dig kostar vad 10 lektioner kostar hos kommunen, det skulle bli så dyrt för alla föräldrar att de flesta inte har råd att sätta sina barn i simskola. Låt kommunen driva simskolan, det verkar bli mer fördelaktigt för oss invånare.

 9. Jag tycker verkligen att små grodornas pedagogiska simskola bör få plats i norräljes simhallar!! Det är ont om plats nu så det behövs!

 10. Att kunna simma räddar liv! Hur kan en komunal anläggning neka aktörer att undervisa och dessutom betala hyra för den länga de använder i motionshallen.

 11. Jösses, trodde jag hade hört det mesta men det här tar nog priset i tävlan om värsta dumheter. Idag vet vi att barns dåliga simkunskaper är ett stort problem. Vad kan vara bättre än att så många som möjligt hjälper till att ge alla barn den kunskapen och förhoppningsvis minska drunkningsolyckorna.

 12. Jag har varit på kommunen om att det är för dåligt utbud på simlektioner men det tyckte dom själva inte. Så detta är bara idiotiskt av dom att förbjuda!!!!!’

 13. Jag tycker att kommunen behöver tänka om här och erbjuda små grodorna tider.

 14. Bevilja simskola för privata aktörer som Små Grodorna! Inte nog med att lära sig simma är livsnödvändigt, det är även en möjlighet att få fler barn intresserade av idrotten men också en möjlighet att komma ut och träffa andra barn utanför skolan/daghem. Ge alla barn i kommunen samma förutsättningar!

 15. Varför visas inte min kommentar? Vågar du inte släppa fram den eller bemöta kritiken om att din simskola är så himla mycket dyrare än kommunens?

  I såna fall är du en riktig fegis.

 16. Någon jävla reson… Jusste, kommunen är inte resonelig.
  Min sympati går ut till er arbetande som blir förtryckta av betong-sossar. Hoppas ni vinner!

 17. Liknar diktatur. Som skattebetalare så kräver jag att simhallarna ska användas för utlärning av simkunnighet oavsett utövare. Om inte sänk min kommunalskatt!

 18. det viktiga är att barnen lär sig simma inte vem som lär dem, typiskt Norrtälje kommun

 19. Klart simhallarna ska vara öppna för simskola oavsett privat eller kommunal regi! Även jag som privatperson ska kunna undervisa mina barn där.

 20. Det viktiga är att så många som möjligt lär sig att simma.Nu när vi har många flyktingar som jag tror inte kan simma.Det är en billig livförsäkring .så låt fler lära sig simma.
  Det är löjligt att Norrtälje kommun ska ha monopol på simhallar.
  Ingen människa ska behöva drunkna .
  Jag tycker att alla barn har rätt att lära sig simma.Vi har vi har vatten runt om oss.

 21. Låt Små Grodorna få hyra bassäng för simskola åt barnen! Bevilja deras ansökan!

 22. Det här är ju helt sjukt. Det finns föräldrar som är ensamstående med funktions hinder och behöver hjälp av privatlärare för att deras barn inte gillar vatten. Bojkotta förbudet.

 23. Som idrottslärare blir jag mörkrädd då jag läser detta! Här jobbar vi stenhårt för att lära våra elever och barn att simma och så finns det kommuner som motarbetar dom som vill lära barn att simma! Det är den bästa livförsäkringen du kan ha!!!

 24. Är det inte viktigast att se till att barnen får det de behöver, än att det ska gå någon vriden, konstig form av prestige i det hela eller handla om någon ekonomisk vinning… eller vad det nu är för anledning till ett sådant konstigt beslut??? Ska det vara på det sättet så ska ju inte heller föräldrar få lära sina barn att simma i era bassänger!

  Nä, barnens väl och ve ska gå före något sånt här!!

 25. Låt Små Grodorna få hyra bassäng för simskola åt barnen! Bevilja deras ansökan!

 26. Om det är så här det går till är det inte undra på att drunkningsolyckorna ökar. Låt alla som kan och vill lära barn att simma! Det kan aldrig vara fel att fler får ta del av den formen av motion på ett säkert sätt!

 27. Föräldradriven/småskalig/privat simskola är det bästa vi upplevt! Mångdubbelt engagemang och en organisation som passar många som inte fått annan simskola att fungera eller inte fått plats där. Självklart stödjer jag Små Grodorna!

 28. Skäms Nortälje kommun. Myndigheter FÅR inte blanda sig i marknaden om det finns bra privata aktörer och har har man tom motverkat den privata marknaden. När en tidning väljer att börja skriva om detta kommer det att bli oändligt pinsamt för några komunala tjänstemän!

 29. vår 15-årige son har inte lärt sig att simma. Det är ju uppenbart att undervisningen inte når fram från skolan till alla elever! Så låt den privata simskolan finnas de behövs!!

 30. Krav på simkunnighet finns i grundskolan (åk 6). Jag undrar hur Norrtälje kommun ser på efterlevnaden av Barnkonventionens artiklar 28 & 29!
  Läs om barns rättigheter i Sverige i Barnkonventionen!

 31. målet måste ju vara att så många som möjligt lär sig simma ordentligt, annars har man missuppfattat sitt uppdrag som folkvald

 32. Det här är problemet med att det är staten som bygger simhallarna, invånarna hammar i beroendeställning till samma aktör. I detta fall kan man ju dessutom anta att de flesta inblandade här (de som vill hyra simhallen och de som vill utnyttja deras tjänst) tvingats ”vara med och finansiera” byggnationen av simhallen.

 33. ”Låt Små Grodorna få hyra bassäng för simskola åt barnen! Bevilja deras ansökan!”

 34. När fler och fler barn inte är simkunniga i Sverige så är det här en riktigt skam och katastrof.

 35. Det här är inte okej! Fler fler alternativ för simträning ska alltid kunna erbjudas! Inte bara komunal!

 36. Jag skriver gärna på!!
  Visserligen bor jag inte i kommunen, men barn ska få möjlighet att lära sig simma!! Kämpa!!

 37. Tråkigt att det blivit en schism… Att en kommun ställer sig tveksam till privata skolor och annat som vill gå med vinst är dock bra. Men i de fall där kommunen inte själv kan tillhandahålla en tillfredsställande tjänst så behövs det dialog om att öppna upp för privata företag. Förhoppningsvis kan de båda parterna komma fram till avtal som gagnar de båda och främst barnen samt deras familjer.

 38. Hej.
  Jag föreslår att ni tar kontakt med chefens chef, samt näringslivschefen i kommunen. Hjälper inte de till så kolla upp vilka politiker som sitter i den ansvariga nämnden.
  För mig tycks det som om det saknas tydliga riktlinjer i kommunen, och tjänstemännen sätter egena regler. Om det finns ett beslut (vilket jag betvivlar) om att inte hyra ut till privata aktörer innom kommunen så är det ett nämnd beslut och en offentlig handling. Om detbeslutet fins så är det av flera framförda skäl tvivelaktigt, eventuellt rent olagligt. Var på det är enkelt att bestrida, kan T.ex. Ifrågasättas hos kommunens jurist. Innan man tar en juridisk process.
  1 Sikta högt, få med kommunchef, de brukar ju vilja prata om allt gott de gör för företag och allmänhet.
  2 Kommunalråd och nämndordförande
  3 Lycka till

  Richard Erikson
  L Politiker i Hallstahammar
  070-6171117

 39. När profithungern har gått för långt. Kommunen ser hellre att barn drunknar än går miste om intäkterna för egna simskolan!

 40. Trodde i min enfald att barnen gick i första hand? Och inte något egotänkande från verklighetsfrämmande politiker. Sorgligt

 41. Det är självklart att privata intressen ska uppmuntras eftersom samhällets gemensamma mål är simdugliga barn och noll drunkningsolyckor.

 42. Att främja simkunskap borde ligga i allas intresse. Om det är privat eller kommunal simundervisning ska inte ha någon betydelse. Fler aktörer gynnar alla och ökar simkunskapen i Sverige. Mycket illa om kommunen motverkar ett gott syfte som detta!

 43. Hoppas att denna policy får folk att tänka ett varv till på att flytta till kommunen.
  Då går kommunen miste om större skatteintäkter än vad simskolan drar in. Det räcker ju med ett par familjer så går kommunen back på affären!

 44. Är det lagligt för kommunen att konkurrera genom att förhindra privata aktörer?

 45. Ska kommunen förbjuda undervisning av livsnödvändiga kunkaper? Då går det för LÅNGT! VAD BLIR NÄSTA STEG?

 46. Dålig stil och odemokratiskt! De som bor i kommunen har ju hjälpt till att finansiera simhallen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*