Simskola i Skåne

Under 2024 kommer vi tyvärr inte att ha någon simundervisning i Skåne.