(S) Politiker Skryter om Satsning, efter att Simskola Lurats Lägga Ner

Förtvivlade undrar vi om sommarsimskolan får läggas ner för gott efter Stockholms Stads svek. Det står redan klart att tusentals barn kommer bli utan gratis simskola i sommar, p.g.a. hur Stockholms Stad har agerat mot Små Grodorna.

Maktförhållandet mellan vår nystartade simskola och Stockholms Stad är minst sagt skevt, de har en armé av direktörer och jurister och t.o.m. en reklambyrå som nu är beredd att svartmåla oss för att minimera en potentiell jätteskandal.

Vår enda chans är kanske att berätta vad som pågått i maktens korridorer. Men Stockholms Stad är finansierad av regeringen, så om vi publicerar denna artikel kan det bli tufft, minst sagt.

Men låt oss börja från början…

Små Grodorna är en liten, nystartad sommarsimskola. Vi har dock jobbat hårt med att förbereda så vi kan växa och i år skulle vi ha platser för flera tusen barn i Stockholm.

Under våren kom vi överens med Stockholms Stad att de skulle köpa upp platser i vår simskola för att dessa skulle ges gratis till barnfamiljer. Först kom vi överens om 320 platser men sedan utökades detta till hela vår kapacitet – Stockholm köpte upp 4800 platser. Vi var naturligtvis överlyckliga, inte bara för att det var en stor affär, utan även för att vi skulle få inrikta oss mot barn som ligger i riskzonen att kanske inte lära sig simma, såsom nyanlända barn. Satsningen var för alla barn födda 2011 och 2012 och var finansierad av regeringen.

Tjänstemännen på Stockholms Stad gillade verkligen vårt koncept och vi kom bra överens. Vi vill att simskolan ska vara ett minne för livet för barnen och att de ska längta till nästa lektion, och vi lägger ner månader av förberedelser för att det också ska bli så roligt som möjligt. Tjänstemännen var eld och lågor och bad oss att lägga ner all vår marknadsföring av sommarsimskolan så att de skulle få alla platser. Efter upprepade garantier att de köper alla platser så litade vi på dem och la ner all vår reklam och marknadsföring.

Men det var för bra för att vara sant.

En dag ringer de och bryter avtalet. Vi är chokade och knäckta givetvis, då vi satt i en situation där hela verksamheten skulle få läggas ner eftersom det var för sent att nå ut till kunderna innan de planerade sina semestrar. Vi har bara simskola på sommaren så det är hela årets inkomster vi går miste om.

Namn­insamling
Protest riktad till Stockholms Stad:
”Låt Små Grodorna få hålla gratis simskola som ni lovat!” Skriv under namn­insamlingen ”digitalt” genom att skriva en uppmuntrande kommentar och dela på:
…eller via bloggkommentar:


Sedan ville Stockholms Stad att vi skulle delta i en upphandling. Efter att ha lagt ner vår marknadsföring mot allmänheten hade vi inget annat val än att delta eftersom det var för sent att sälja till familjer. Men dagen innan upphandlingen krävde projektansvarige muntligen att vi skulle halvera den överenskomna ersättningen. De begärde också att vi skulle skicka in vårt pedagogiska material, alltså vår konkurrensfördel, i anbudet. Stadens egna simskolor från tidigare år hade haft stora problem med frånvaro.

Vi stod på oss och gick ”bara” ner 15% i pris men trots detta blev vi inbjudna att skriva avtal, efter att de begärt att vi skulle gå ner ytterligare 4%. Officiellt var vi överens om ersättningen, men vi märkte tydligt att tjänstemännen verkligen ville att vi bara skulle få halva betalningen.

Det var då konstigheterna började:

 1. Tjänstemännen ville inte låta oss läsa avtalet på förhand

  Vi hade bett att få avtalet skickat till oss men fick höra att vi bara skulle få läsa det på plats i deras kontor när det var dags att skriva under. Vi skulle få en stund att läsa det, men sedan var det ”take it or leave it” sa de.

  Man började ju undra om det fanns något i det finstilta i kontraktet som de ville att vi skulle missa. Vi tjatade och fick tillslut avtalet skickat, men inte som ett Word dokument, utan som foton via MMS. Vi fick inte visa det för utomstående, så vi kunde inte be avtalsadvokater om råd.


  Avtalet skickades som foton via MMS, med vissa delar täckta av en mobiltelefon.

 2. Stockholm angav vår ersättning inklusive moms, och med fel momssats för att få lägre pris

  Simskola har normalt sett 6% moms, men det finns undantag som vi inte visste om: kurser i enbart så kallad vattenvana, vilket var vad Stockholms Stad ville köpa, har 25% moms. Denna lucka i vår kunskap verkar tjänstemännen, som köpt simskoleplatser i 6-7 år, ha utnyttjat för att få ner sin kostnad. I avtalet skrev de nämligen ersättningen med moms, och använde 6% moms.

  Vi hade alltså fått betala mellanskillnaden, 19% ur egen ficka och de hade fått ner sitt pris exkl. moms med motsvarande summa.

  Stockholms Stads officiella förklaring är att det var ”ett missförstånd mellan tjänstemännen”.

 3. De ville få halvera vår ersättning om de själva inte klarade sina egna åtaganden

  Tjänstemännen ville ha ett villkor om att kunna dra ner på ersättningen om inte minst hälften av platserna blev bokade. Problemet vara bara att det var de själva som – på egen önskan – skulle hantera all marknadsföring och därmed ansvara för att få in bokningar.

  Detta var ganska orimligt, tyckte vi, och avtalet var luddigt. Det stod inget om hur mycket de fick dra av. Vi frågade och fick ett (ganska) lugnande muntligt svar: ”om det hamnar 10% under hälften, så drar vi av 10% av er ersättning” alltså ett proportionellt avdrag.

  Vi tyckte det var bäst att ha ett tydligt avtal och skrev in detta i avtalstexten…

 4. Strax innan avtalsskrivningen ändrar de villkoren till sin fördel

  …men en kort stund innan mötet, motsvarande vår restid till deras kontor, skickar de en ny text. Det står kort och gott ”Godtas ej” vid vårt förtydligande angående deras rätt att dra av på ersättningen. Fortfarande inget om vad som gäller. Jag ringer upp den ansvarige direktören och ställer en direkt fråga. Nu blir han upprörd och gormar om att ”klarar ni inte få in hälften bokningar så drar vi av hälften av ersättningen” (även fast det är de själva som ansvarar för att få in bokningar).

  De har alltså försökt säga en sak (10% avdrag vid 10% för få elever) och lämnat avtalet luddigt för att kunna dra av hela 50% av vår ersättning, vilket var vad de ville hela tiden från att de bröt våra första avtal. Men istället för att ärligt säga detta i en förhandling har de försökt lura oss att skriva på ett luddigt avtal.

  De har sagt en sak muntligt, medan kotraktet ger dem rätt till något helt annat.

  ”Ingen av de andra simskolorna har haft problem att skriva på detta”, gormar direktören.

  Detta var dock inte sant. De andra simskolorna är etablerade och bland de största i landet. De är lågprisaktörer och hade små projekt jämfört med våra 4800 platser – så Stockholms Stad hade lite på att vinna på att försöka tvinga på dem samma villkor.

  I efterhand såg vi i avtalen att vi har blivit särbehandlade – det är bara vi som får vår ersättning halverad. I de stora simskolornas avtal står det att mycket fördelaktigare villkor, med proportionellt avdrag.

 5. Omöjliga villkor kombinerat med rättighet för Stockholm att välja pris när dessa villkor inte uppfylls

  Ansvarig direktör har vid det här laget skrikit och skällt ut oss flera gånger, för att få ner vår ersättning. De är inte ärliga och vi misstänker att de försöker lura oss eftersom de säger en sak muntligt och sedan skriver en text som är luddig och ger dem rätt att göra något helt annat.

  Vårt avtal har flera villkor som är omöjliga att uppfylla. Detta ska ses i sammanhanget att det finns också ytterligare en otydlig klausul som säger att Stockholms Stad får göra avdrag på betalningen om inte allt uppfylls.

  De andra simskolorna har inte samma omöjliga villkor, utan det är bara vi som har dem. Vi är den simskola som ska leverera mer än 60% av totala antalet platser och som tjänstemännen är så upprörda på över att vi inte halverar ersättningen.

  Under en längre tid har vi bett direktören att vi ska förtydliga texten och skriva så att avtalet är rimligt. Varje gång höjer han rösten och antingen skäller ut oss eller byter ämne. Vi ber upprepat att få skriva ett tydligt kontrakt som skyddar att båda parter får det som avtalats. Han vägrar konsistent. Vi frågar flera gånger varför, men får aldrig något svar. Direktören byter samtalsämne eller höjer rösten vid varje försök att prata om detta.

  Avtalet ger alltså Stockholms Stad flera möjligheter att helt enkelt välja pris i efterhand.

Vi skriver ett eget förslag på avtalstext och skickar till direktören. Vi gör inga stora förändringar utan bara förtydligar. Vi lägger t.ex. till att ”eventuella avdrag på ersättningen ska stå i rimlig proportion till hur eventuella avtalsbrott påverkat simskolan”. Vi lägger också till tydliga garantier att vi levererar det vi lovar och att om t.ex. både simlärare och vikarier skulle bli sjuka så skall motsvarande kurser ges vid senare tillfälle.

Direktören svarar direkt att de ställer in och det blir inget avtal.

Stockholms Stad ställer alltså hellre in än att ha ett tydligt avtal som garanterar oss den ersättning vi kommit muntligt överens om. Direktören vill ha ett luddigt avtal som ger honom rätt att lura oss på halva ersättningen eller mer. Officiellt skulle regeringen finansiera gratis simskola i hela landet, men de försöker lura oss att finansiera mer är 70% av kostnaden (alla tricks inräknande såsom fel moms).

Simskolan Små Grodorna startades eftersom grundaren blev vittne till efterspelet av en drunkningsolycka i Thailand. Han försökte förgäves rädda en åttaårig flicka med hjärt- och lungräddning (HLR). På hennes begravning lovade han henne att lära barn att simma. Idén med Simskolan Små Grodorna var att verksamheten i Sverige skulle finansiera verksamhet i utvecklingsländer där många fler barn dör genom drunkning – ca 150.000 per år världen över. Bara i Thailand drunknar 1200 barn per år.


Foto från en annan olycka i Thailand. Pojken på bilden avled två dagar senare. Foto: Phuket Life Guard Service

Nu när direktören lagt ner vårt projekt, tänker jag att om 4800 barn blir utan simskola i Stockholm är det stor risk att något av dessa drunknar i framtiden. Jag sväljer stoltheten och kommer krypande tillbaks, och ber att få till ett möte. Vårt enda villkor för att skriva på är ett minimum av trygghet att inte utsättas för godtycklig prissättning i efterhand. Men direktören vägrar. Han ställer hellre in än att garantera den ersättning vi (officiellt) kommit överens om.

Så det blev ingen sommarsimskola i år.

4800 barn blev utan simskola för att tjänstemännen på Stockholms Stad ville lura till sig rätten att halvera vår ersättning.

Ett tjugotal unga blev utan sina sommarjobb. En del började nästan gråta när vi ringde runt och berättade vad som hänt.

Simskolesatsningen skulle ha gett gratis kurser till 8000 barn, men nu blir det bara 2880 platser att fördela på ca. 25.000 barn i sommar. Till saken hör att barn måste lära sig simning utomhus, eftersom nästan alla drunkningar sker i sjöar och hav.

Innan vårt första avtal med Stockholms Stad så planerade vi 3200-4000 platser på olika stränder runt om i Stockholm. Staden bad oss att ställa in vår marknadsföring under bästa säljperioden för att få dessa platser själva. Dessa garantier bröt de när det var för sent för oss att sälja till allmänheten och försökte sedan alla trick som finns för att lura oss att skriva på ett avtal där de efteråt hade fått bestämma själva hur mycket de ville betala. De försökte t.ex. få ner priset genom att ange fel moms. De sa en sak muntligen och skrev sedan något annat i det finstilta.

Vi har eskalerat till några av de högsta direktörerna i Stadsledningskontoret och Utbildnings­förvaltningen, och bett att få göra samma simskolesatsning nästa år, men de gjorde sig oanträffbara och uppträder passivt aggressivt. De kopplar in jurister istället för att prata med oss.

Enligt en person med insyn har de nu kopplat in en reklambyrå som är redo att smutskasta oss om vi vågar gå ut med vad som hänt. De är alltså beredda att använda skattepengar för att svartmåla en simskola som tvingats lägga ner p.g.a. deras avtalsbrott och ”förhandlingstaktiker”.

Vi har även kontaktat politiker i de styrande partierna i Stockholms Kommunfullmäktige (S, Mp, V och Fi) för att be om hjälp. En socialdemokratisk politiker gick kort tid senare ut i DN och pratade om hur stor och bra deras satsning på simskola var. Hon visste mycket väl om oegentligheterna (vi hade ju emailat henne) som gjort att 4800 barn blev utan simskola, men ville antagligen få så mycket reklam som möjligt inför valet och förekomma en eventuell skandal.

Hon skröt om hur stor deras satsning var. 3000 platser. Det hon inte berättade för väljarna var att Stadens Direktörer försökt lura en simskola som nu får lägga ner hela sin verksamhet och att hon själv blivit informerad och ombed att hjälpa till bara veckor tidigare. De tusentals platser som vi planerade att erbjuda varje år blir nu inte av.

Vi har fått lägga ner hela simskolan efter oerhört mycket jobb med att förbereda. Nu står vi ensamma emot en stad med 40 miljarder i budget, en stor grupp med direktörer, jurister, politiker och t.o.m. en reklambyrå emot oss om vi vågar stå upp emot dem.

Politikerna hoppas fiska röster inför valet med gratis simskola. Det de antagligen inte vill att folk ska få veta är att Staden fått en simskola att lägga ner hela sin verksamhet. Att familjer i Stockholm hade fått större utbud av simskola om de inte agerat som de gjort.

Tjänstemännen rättfärdigade sig med att ”vi måste ta ansvar för skattebetalarnas pengar”. Ja, men måste vi inte också ansvara för skattebetalarnas barn och deras säkerhet?

Avslutande tankar…

Om 4800 barn blir utan simskola är sannolikheten stor att något av barnen drunknar.

Visserligen anlitar Staden andra simskolor, men istället för nästan 8000 platser blir det nu 2880 st. i sommar att fördela på de ca. 20 000 – 25 000 barn som berörs.

Visst, barnen kan gå simskola inomhus i höst, men det blir inte samma sommarlovsupplevelse för barnen. De flesta drunkningsolyckor sker i öppet vatten så det är viktigt att både barn och vuxna är vana vid sjöar och hav.

De flesta som drunknar gör det i sjöar och hav. Barn måste få gå i sommarsimskola i öppet vatten för att vänja sig vid att det är kallare, mörkare, vågor, sjögräs, ”otäck” botten, mm. Man måste vara van om man en dag ramlar i för att inte få panik.

Hittills har vi bara skrapat på ytan av oegentligheterna i denna text. Vi kommer skriva mer om vad tjänstemännen gjort och fortsättning på detta här på hemsidan.

Vi har bett att få samma projekt nästa sommar som kompensation för oegentligheterna men Stockholms direktörer och politiker har gjort sig otillgängliga.

Kan vi vinna mot en jätte som Stockholms Stad, med en reklambyrå och armé med direktörer och jurister som bara sysslar med sånt här hela dagarna?

Vad tänker ni läsare om allt detta?

Vad kan vi göra?

Snälla stöd oss genom att skriva på vår namninsamling genom dela detta på Facebook. Låt oss i alla fall visa att det inte är okej att agera så att simskolor måste lägga ner och barn blir utan simundervisning.

Namn­insamling
Protest riktad till Stockholms Stad:
”Låt Små Grodorna få hålla gratis simskola som ni lovat!” Skriv under namn­insamlingen ”digitalt” genom att skriva en uppmuntrande kommentar och dela på:
…eller via bloggkommentar:


Platshållare

(S) Politiker Skryter om Satsning, efter att Simskola Lurats Lägga Ner

Kategori:

1 review for (S) Politiker Skryter om Satsning, efter att Simskola Lurats Lägga Ner

 1. :

  En underbar simskola, som med omtanke, pedagogik och roliga lekar hjälpt vår dotter bli simkunnig. I våras mailade jag simskolan och erbjöd mig att sätta upp posters inför sommar-simskolan, för att fler skulle få ta del av detta – nu förstår jag varför det inte blev nåt…

Skriv en recension

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *